Apr
7

การใช้งาน .NET CLR ใน MSSQL Server 2008 R2

สวัสดีครับ, ผมมีตัวอย่างการใช้ MSSQL Server 2008 R2 ในการเรียกใช้ Function ซึ่งเขียนในรูปแบบของ C# น่ะครับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า CLR Code ในรูปแบบของ SQL) ข้อดี รองรับ arrays, collections, for-each loops, bit shifting, หรือ classes. รองรับ object-oriented capabilities เช่น encapsulation, inheritance,

Mar
31

การใช้คำสั่ง ROW_NUMBER ใน MSSQL 2008-R2

สวัสดีผู้อ่านทุกๆคนครับ, ยังคงอยู่กันที่การใช้งาน MSSQL 2008 R2 น่ะครับ ผมมีคำสั่งที่น่าสนใจ ที่ใช้งานบ่อยมากๆครับ นั่นคือ ROW_NUMBER ครับ   จุดประสงค์ – การสร้างลำดับของตัวเลขตามลำดับที่เราต้องการครับ   ลักษณะการใช้งาน – การ Order ทั้งแบบพื้นฐานและแบบซับซ้อนในกรณีของการ Query สำหรับ Historical Data หรือพวกข้อมูลตัวเลขต่างๆ – การ ลบข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกันในกรณีของการ Import