Mar
13

รับสมัคร Senior ASP.NET MVC C# จำนวน 2 ตำแหน่ง

บริษัท T.T. Software Solution ——————————— – https://goo.gl/UlJuuv เปิดรับตำแหน่ง ——————————— – “Senior” ASP.Net MVC C# – จำนวน 2 ตำแหน่ง จุดเด่น ——————————— – ทำงานจากที่บ้าน (Remote Working from Home) – ได้อยู่ใกล้ๆครอบครัว, ได้ดูแลคนที่รัก –

Posted in: ASP.NET, MSSQL, Web Application | By

Dec
19

รับสมัคร Senior ASP.Net จำนวน 1 ตำแหน่ง

บริษัท T.T. Software Solution รับสมัคร Senior ASP.Net จำนวน 1 ตำแหน่ง ครับ.. เลือกสถานที่ทำงานได้เอง ระหว่าง ‘ที่บ้าน’ หรือ ‘ที่ทำงาน’ คุณสมบัติ  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาระบบ

Apr
7

การใช้งาน .NET CLR ใน MSSQL Server 2008 R2

สวัสดีครับ, ผมมีตัวอย่างการใช้ MSSQL Server 2008 R2 ในการเรียกใช้ Function ซึ่งเขียนในรูปแบบของ C# น่ะครับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า CLR Code ในรูปแบบของ SQL) ข้อดี รองรับ arrays, collections, for-each loops, bit shifting, หรือ classes. รองรับ object-oriented capabilities เช่น encapsulation, inheritance,

Mar
31

การใช้คำสั่ง ROW_NUMBER ใน MSSQL 2008-R2

สวัสดีผู้อ่านทุกๆคนครับ, ยังคงอยู่กันที่การใช้งาน MSSQL 2008 R2 น่ะครับ ผมมีคำสั่งที่น่าสนใจ ที่ใช้งานบ่อยมากๆครับ นั่นคือ ROW_NUMBER ครับ   จุดประสงค์ – การสร้างลำดับของตัวเลขตามลำดับที่เราต้องการครับ   ลักษณะการใช้งาน – การ Order ทั้งแบบพื้นฐานและแบบซับซ้อนในกรณีของการ Query สำหรับ Historical Data หรือพวกข้อมูลตัวเลขต่างๆ – การ ลบข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกันในกรณีของการ Import

Mar
18

การออกแบบ MSSQL database ด้วย Geography Datatype

สวัสดีทุกท่านครับ, นี้เป็นบทความแรกของผมกับบ้านหลังนี้น่ะครับ ผมอยากจะขอเริ่มจากการ ออกแบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับพิกัด Latitude, Longitude  เพื่อช่วยในการคำนวนหาระยะทางระหว่างพื้นที่ต่างๆได้น่ะครับ โดยในบทความนี้ ผมจะแบ่งวิธีการออกแบบเป็น 3 ส่วนน่ะครับ * ผมใช้ MSSQL Server 2008 R2 น่ะคร้าบ 1.1 วิธีแรกคือการ เก็บค่า พิกัด Latitude , Longitude ด้วย Demincal Datatype น่ะครับ   จากรูปบนจะเห็นว่าเราได้ทำการสร้าง

Posted in: MSSQL, MSSQL2008R2 | By