callcenter-girls-orange-icon

Jul
18

NK-CRM โปรแกรมติดตามลูกค้าสำเร็จรูป

NK-CRM คือโปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้าสำเร็จรูป เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องมีการขายและการดูแลลูกค้า เมื่อใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานจะสร้างยอดขายได้มากขึ้น ผู้พัฒนาวิเคราะห์ธรรมชาติของนักขาย เมื่อต้องทำงานกับลูกค้าจำนวนมาก นักขายที่ขาดการจัดการที่ดี มักจะขาดการติดตามลูกค้าที่ปิดการขายไม่ได้ในการขายครั้งแรก โปรแกรมจะทำให้การติดตามลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการปิดการขายกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่สมัครสมาชิก ก็เริ่มต้นใช้งานนวัตกรรมนี้ได้ทันที โปรแกรมมีโอกาสในการเติบโตเชิงธุรกิจสูง เพราะรองรับผู้ใช้กลุ่มใหญ่ โปรแกรมถูกพัฒนาต่อยอดและเข้ากันได้กับซอฟแวร์อื่นได้ง่าย เพราะจัดทำด้วย ASP.NET จากเหตุผลข้างต้น โปรแกรม NK-CRM จะสามารถสร้างยอดขาย และรองรับการต่อยอดได้อนาคตได้อย่างแน่นอน ดูระบบของจริงที่ http://nkcrm.tonproject.com   NK-CRM มีคุณสมบัติการใช้งาน ดังต่อไปนี้