รู้จักโปรแกรมเมอร์

ผมชื่อต้น เป็น Freelance Programmer ครับ ผมเริ่มทำงานเขียนโปรแกรมตั้งแต่ปี 2550 มีความถนัดในการสร้าง Web Application ด้วย ASP.NET และ MSSQL มีประสบการณ์ทำงานในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจ Broker, ธุรกิจ MLM และระบบงานด้านกฎหมาย ผมยินดีรับงานเขียนโปรแกรมทุกแขนงครับ