รู้จักกับนักพัฒนา อย่างละเอียด

ผมคือใคร?

ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่รับพัฒนา Web Application ด้วย VS.NET, MSSQL

ประวัติโดยย่อ

 1. ผมจบมัธยมที่ โรงเรียนเตรียมอุดม ผมมีความชอบในการเขียนโปรแกรมตั้งแต่ ม.ปลาย สมัยนั้น ผมเขียนเว็บโดยใช้ PHP เป็นหลัก
 2. ต่อมาผมเข้าศึกษาที่ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่เรียนนี้ ได้รับงานเขียนเว็บไซต์ง่ายๆ และรับทำโปรเจคของนักศึกษาปริญญาโท
 3. หลังจากจบการศึกษา ผมเข้าทำงานที่ บริษัท Reuters Software Thailand เป็นเวลา 4 ปี ผมทำงานในฝ่าย Software Process Technology ในตำแหน่ง Senior Software Engineer ซึ่งจัดทำและวางระเบียบการทำงานภายในของบริษัท ทำให้มีความรู้ในด้าน Software Process เป็นพิเศษ
 4. เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง และมีความมั่นใจมากขึ้น จึงตัดสินใจลาออกจากงาน และทำอาชีพ Freelance Programmer เป็นนักพัฒนาโปรแกรมอิสระ ซึ่งในช่วงนี้ ได้รับงานหลากหลาย มีทั้งความสำเร็จและล้มเหลว จนกระทั่งมีความรู้ความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม
 5. ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์และความสามารถ

 1. มีประสบการณ์ประมาณ 7 ปี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม
 2. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ด้วย ASP.NET, C# เช่น ระบบดูแลลูกค้า, ระบบคำนวณราคาต่างๆ หรือระบบบัญชี
 3. เขียนโปรแกรมจัดการ Database ด้วย MSSQL โดยใช้ Function, Stored Procedure และ SQL Query
 4. สามารถใช้ Component เสริมได้ เช่น DevExpress
 5. เคยออกแบบระบบที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบ MLM และระบบคำนวณราคาค่าเบี้ยประกัน
 6. เทคโนโลยีอื่นๆที่สามารถทำได้ ได้แก่ WordPress, JQuery, HTML, CSS, Web Service
 7. สอบผ่าน Certificate ของ Microsoft ได้แก่ MCPD .NET Framework 3.5

ทัศนคติต่อการทำงาน

 1. รักการทำงานอิสระ ชอบทำงานกับลูกค้าหลากหลาย
 2. เน้นการใช้โปรแกรม หรือเทคโนโลยีสำเร็จรูป เพื่อลดเวลา และต้นทุนในการทำงาน
 3. ชอบเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

ความชอบส่วนตัว

 1. อ่านหนังสือ
 2. ท่องเที่ยวในประเทศไทย
 3. ศึกษาเรื่องการทำธุรกิจ