รู้จักกับทีมผู้บริหาร

นคร เหรียญตระกูลชัย
Founder

Picture1

 • อายุ 31 ปี
 • ประสบการณ์ 10 ปี ในการพัฒนาโปรแกรม
 • เคยทำงานที่ Reuters Software Thailand เป็นเวลา 5 ปี
 • Software Engineer (3 years), Sr. Software Engineer (2 years)
 • มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET

 

วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว
Development Manager

Picture2r

 • อายุ 30 ปี
 • ประสบการณ์ 9 ปี ในการพัฒนาโปรแกรม
 • เคยทำงานที่ Reuters Software Thailand เป็นเวลา 8 ปี
 • Software Engineer (3 years), Sr. Software Engineer (5 years)
 • มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET

เทคโนโลยีที่มีความชำนาญ

 • .Net Technology: C#, ASP.NET, Window Forms, Web Forms
 • Web Technology: HTML, XML, SOAP, JSON, JavaScript, Web Services, JQuery, DevExpress, PHP
 • Development tool: Visual Studio 2005-2013
 • Operating system: Window Server 2003-2008R2, Solaris 10
 • Windows Platform: Active Directory, Windows Administration
 • Visualization: Tools VMware, Virtual PC
 • DBMS: SQL Server2002-20012, Integration Service (SSIS), Analysis Service (SSAS), Report Service (SSRS), Oracle 10g
 • Application software:IIS6, IIS7, MS Office 2003-2010, MS Project, MS Visio
 • Others: Software Engineering (Waterfall & Agile process), Revision control (Source Code & Document),Unix Command