ผลงาน

Picture2

  • บริษัท Easy Insure Broker เป็นบริษัทนายหน้าค้าประกันที่ได้รับการยอมรับ ในด้านประกันรถยนต์ มียอดขาย 250-300 ล้านบาทต่อปี
  • บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ ได้พัฒนาระบบ ERP ให้แก่ Easy Insure โดยทำงานทั้งระบบตั้งงานขาย จนกระทั่งปิดงบบัญชี

 

Picture3

  • บริษัท Siam Law Group เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านกฎหมาย ให้แก่โตโยต้า ลิสซิ่ง, อยุธยา ลิสซิ่ง โดยทำหน้าที่ติดตามรถติดคดี

    Siamlaw ได้ใช้ระบบ E-Litigation ซึ่งตอบโจทย์การทำงานได้ดี และมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายของ Siamlaw

 

Picture4

  • กลุ่มลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา จากการแนะนาของลูกค้าอื่นและจากการค้นผ่าน Internet

 


 

 

Picture5