บริการ

บริการรับพัฒนาระบบ การจัดการภายใน (Back Office) ตามความต้องการของลูกค้า

  • บริการพัฒนาโปรแกรมครั้งแรก
    • บริการติดตั้งและวางระบบโปรแกรม
    • บริการอบรมการใช้งานโปรแกรม
  • บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย (MA)

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • โปรแกรมจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้า
  • ทำให้มีรายงานและข้อมูลสำหรับวิเคราะห์มากพอ ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
  • มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ