NK-CRM โปรแกรมติดตามลูกค้าสำเร็จรูป

callcenter-girls-orange-icon

Posted by on July 18, 2014

NK-CRM_1

NK-CRM คือโปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้าสำเร็จรูป เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องมีการขายและการดูแลลูกค้า เมื่อใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานจะสร้างยอดขายได้มากขึ้น ผู้พัฒนาวิเคราะห์ธรรมชาติของนักขาย เมื่อต้องทำงานกับลูกค้าจำนวนมาก นักขายที่ขาดการจัดการที่ดี มักจะขาดการติดตามลูกค้าที่ปิดการขายไม่ได้ในการขายครั้งแรก โปรแกรมจะทำให้การติดตามลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการปิดการขายกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว

ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่สมัครสมาชิก ก็เริ่มต้นใช้งานนวัตกรรมนี้ได้ทันที โปรแกรมมีโอกาสในการเติบโตเชิงธุรกิจสูง เพราะรองรับผู้ใช้กลุ่มใหญ่ โปรแกรมถูกพัฒนาต่อยอดและเข้ากันได้กับซอฟแวร์อื่นได้ง่าย เพราะจัดทำด้วย ASP.NET จากเหตุผลข้างต้น โปรแกรม NK-CRM จะสามารถสร้างยอดขาย และรองรับการต่อยอดได้อนาคตได้อย่างแน่นอน

ดูระบบของจริงที่ http://nkcrm.tonproject.com

NK-CRM_2

NK-CRM_3

NK-CRM_4

NK-CRM_5

 

NK-CRM มีคุณสมบัติการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีที่สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ของโปรแกรม และยืนยันตัวตน
 2. สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเว็บไซต์เดิมของผู้ใช้ได้ทันที
 3. ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบเสนอราคา เพื่อส่งให้ลูกค้า เมื่อใบเสนอราคาถูกสร้าง ระบบจะบันทึกการติดตามลูกค้าให้อัตโนมัติ เช่นสร้างใบเสนอราคาวันนี้ อีก 3 วันให้โทรหาลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 4. ผู้ใช้งาน สามารถบันทึกการติดตามลูกค้าเพิ่มเติม เช่นการนัดหมาย หรือตั้งเตือนถึงกำหนดการณ์ต่างๆ
 5. ผู้ใช้งาน สามารถดูสรุปงานที่ปฏิทิน เพื่อวางแผนการทำงานในช่วงเวลาต่างๆ
 6. โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับระบบ VoIP โดยผู้ใช้งาน ดาวโหลด โปรแกรม NK-CRM Softphone ไปติดตั้งที่เครื่อง PC
 7. ถ้าได้ทำในข้อ 6 ผู้ใช้งานจะสามารถกดปุ่มเบอร์โทรลูกค้าที่หน้าเว็บ แล้วกดโทรออกได้ทันที
 8. ผู้ใช้งาน สามารถสร้างโปรเจค เพื่อบริหารและติดตามโครงการที่ทำกับลูกค้าได้
 9. ผู้ใช้งาน สามารถกำหนดการติดตามเป็นรายเดือน หรือรายปีได้ เช่น วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ให้เตือนเพื่อส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
 10. ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานสรุปข้อมูลได้หลายมิติ โดยใช้ Analysis Report
 11. ผู้ใช้งาน สามารถแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ Online โดยแบ่งตามลูกค้า ทำให้สะดวกต่อการทำงาน
 12. เชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อดึงข้อมูลลูกค้า ระหว่างที่ลูกค้ากรอกข้อมูลได้
 13. สามารถต่อยอดกับระบบอื่น เช่น บัญชี ได้ง่ายในอนาคต

นอกเหนือจากนี้ หากมีความต้องการเพิ่มเติม ผู้พัฒนาสามารถ Customize โปรแกรม ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้