ตัวอย่างผลงาน การเขียนโปรแกรม

ตัวอย่างผลงานของผม ที่ออนไลน์อยู่ มีดังนี้

  • http://www.siamlawgroup.com
  • http://nkcrm.tonproject.com

โปรแกรมที่ผมทำส่วนใหญ่ จะทำเพื่อใช้งานภายในองค์กรเป็นหลัก หากต้องการเห็นตัวอย่างเพิ่มเติม ให้ติดต่อเข้ามาครับ